סופר אנדורו 2021

סופר אנדורו 2021

מקצה דירוג ראשון JUNIORS

מקצה דירוג ראשון HOBY B

מקצה דירוד שני HOBY A

מקצה דירוג ראשון EXPERT A

מקצה דירוג ראשון EXPERT B

מקצה דירוג ראשון PRO B

מקצה דירוג שני JUNIORS

מקצה דירוג שני PRO B

מקצה דירוג ראשון PRO A

מקצה דירוג שני EXPERT A

מקצה דירוג שני EXPERT B

מקצה דירוג שני HOBY C

מקצה דירוג שני PRO A

מקצה דירוג ראשון HOBY C

מקצה דירוג שני HOBY B

 

חצי גמר HOBBY 1

חצי גמר JUNIOR

חצי גמר HOBBY 2

חצי גמר EXPERT 2

חצי גמר EXPERT 1

חצי גמר PRO 1

חצי גמר PRO 2

חצי גמר PRO 2

חצי גמר PRO 1

חצי גמר EXPERT 2

חצי גמר EXPERT 1

גמר HOBBY 1

גמר JUNIOR 2

גמר PRO 1

גמר EXPERT 1

גמר JUNIOR 1

גמר PRO 2

גמר HOBBY 2

גמר EXPERT 2