תקנון כללי לחנות:

מבוא

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של RIDERS FOR RIDERS– חברת הפקה לאירועים מוטוריים, אירועים, הדרכות ומסחר.

השימוש באתר ו/או הזמנת מוצרים מתוכו, מעידים על הסכמתך לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר

לרבות מדיניות הפרטיות והוראות נוספות שייתכן ויופיעו במהלך השימוש באתר כולם ביחד להלן, המסמכים המחייבים.

התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים. תנאים אלו חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו,

באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו”ב).

כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה ועצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן.

להלן תנאי שימוש באתר , אנא קרא תנאים אלה בקפידה, מפני שהם מהווים חוזה מחייב בינך לבין החברה RIDERS FOR RIDERS LTD

הרכישה

* האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט

* ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי

* הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי, אפליקציית תשלום ו/או כל אמצעי תשלום אחר שהחברה תראה לנכון להשתמש בו. העסקה תתבצע לאחר אישורה ע”י חברת האשראי\ החברה.

* מחיר המוצר באתר הנו כולל המע”מ

* החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתה.

החזרות וביטולים ברכישת מוצר

* ברכישת מוצר הרוכש רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.

* ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניה בדואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של החברה.

* ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת דואר אלקטרוני או אישור טלפוני מנציג החברה המאשר את הבקשה לביטול העסקה.

* במקרה שהביטול אושר – יש להשיב את המוצר לחברה כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על הלקוח.

* החזרת המוצר תיעשה כשהוא באריזתו המקורית בצירוף החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 14 יום מתאריך רכישת המוצר.

אספקה והובלת המוצר

* החברה תדאג לאספקת המוצר ללקוח לכתובת שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר המכירות, תוך זמן של עד 10 ימי עסקים, אלא אם כן בחר הלקוח זמן אספקה קצר יותר בתוספת תשלום ע”פ מחירון המשלוחים אשר יפורסם באתר.

 

* החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.

* משלוח המוצר יבוצע לכתובת שנמסרה ע”י הלקוח בעת הרכישה.

ביטול עסקה  –

רישום למרוץ –
 ביטול רישום לצורך החזר כספי על רישום למרוץ יתאפשר עד 30 יום  לפני המרוץ ולפי שיקול דעת החברה בלבד ובאישור מנציג חברה במייל r4risrael@gmail.com

רכישת כרטיס כניסה לאירוע

ביטול עסקת רכישת כרטיסי כניסה לאירוע שנעשתה באמצעות האתר ניתן לעשות תוך 14 (ארבעה עשר) יום מיום ביצוע העסקה ולא יאוחר מ- 7 (שבעה) ימי עסקים שקודם לאירוע, ובכפוף לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע”א 2010 בדבר ביטול עסקה (להלן: “התקנות”) כפי שיהיו ידועות ביום ביצוע העסקה. במועד ביטול העסקה ע”י הרוכש יזוכה כרטיס האשראי שבו בוצעה עסקת הרכישה בסך דמי הרכישה ובהפחתת סך השווה ל % 5 מערך העסקה. או לפי הקבוע בתקנות, הנמוך מבינהם. בקשה לשינוי בפרטי ההזמנה ע”י הרוכש, תחשב כבקשה לביטול ההזמנה המקורית ופתיחת הזמנה חדשה.

במידה ומסיבות כאלה ואחרות בוטל האירוע, יהא הרוכש זכאי להחזר מלא של התשלום אותו שילם זאת כנגד השבת כרטיס הכניסה למשרדי החברה (ככל שכרטיס הכניסה נמשך על ידו) וזאת לא יאוחר מ 30 ימי עסקים מיום ביטול המופע. לאחר חלוף 30 הימים תהייה החברה פטורה מחובתה להחזר כספי כלשהו לרוכש. רוכש שטרם משך את כרטיסי הכניסה, יזוכה בחשבונו באמצעות חברת כרטיסי האשראי באמצעותה בוצעה העסקה בלבד. במידה והאירוע נדחה למועד חדש, או הועבר לאתר מופעים אחר, כי אז יהא הכרטיס תקף למועד החדש ו/או לאתר החדש ו/או למבנה החדש של האתר, לפי העניין ורוכש כרטיס כניסה באמצעות האתר יהא רשאי לעשות בו שימוש, או לבטל את הרכישה תוך 7 ימים מהיום בו הודע על השינוי כאמור.

זכויות ומגבלות

כרטיס כניסה שנרכש מקנה למחזיק בו אך ורק זכות הכניסה לתחום האתר/ האצטדיון/ האולם, בהתאם למקום הישיבה\כניסה למתחם המצוין על גבי הכרטיס ובכפוף לאמור להלן:

החברה ומי מטעמה לא יהיו אחראים כלפי המחזיק בכרטיס אשר לא יוכל להיכנס מחמת אי הגעתו במועד, מכל סיבה שהיא ו/או גם סגירת הדלתות על פי הוראות כוחות הביטחון. חל איסור מוחלט על הכנסת שתייה בפחיות, בבקבוקי פלסטיק, בקבוקי זכוכית, מיכלים כלשהם המופעלים באמצעות גז (ספריי). חל איסור מוחלט על הכנסת נשק (חם, או קר ובכלל זה סכין / אולר) ואין אפשרות לאפסנם לשמירה במקום. חל איסור על הכנסת מצלמות סטילס / וידאו ואין אפשרות לאפסנם לשמירה במקום

הנהלת כל אתר שומרת לעצמה את הזכות להרחיק צופה/מבקר שמפריע לסדר התקין ו/או שנוהג באלימות ו/או שאינו יושב במקום המסומן בכרטיס ובמקרה והנהלת האתר או מי מטעמה יעשו שימוש בזכותה זו של הנהלת האתר, לא יהיה זכאי הרוכש / צופה/ מבקר להחזר כספי כלשהוא ולא יוכל לבוא בטענות, או בתביעות כלפי החברה.

רוכש / מחזיק כרטיס מאשר כי ידועים לו כללי ההתנהגות, כי כללים אלה מחייבים אותו וכי הוא מתחייב לכבדם ולקיימם. כי אי ציות לכללים/להוראות כללי ההתנהגות באצטדיון ובמתקן ספורט עלול לגרום להרחקתו לאלתר מהאצטדיון ולנקיטת צעדים נוספים נגדו בהתאם להוראות החוק לאיסור אלימות בספורט תשס”ח – 2008

שירות לקוחות

* בכל שאלה או בירור לגבי כל נושא הקשור לאתר הנ”ל ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה בכתובת המייל : r4risarel@gmail.com

אחריות ושירות

* האחריות למוצר מכסה פגמי יצור מהותיים בגוף המוצר ו/או פעולתו אשר נגרמו על ידי החברה,

* האחריות תקפה רק לגבי לקוח המחזיק בידיו הוכחת קנייה מקורית ורק אם הרכישה נעשתה באמצעות החנות/אתר המכירות:
www.ridersforriders.com     

* החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהלקוח להוכיח כי הינו הרוכש המקורי של המוצר.

* הסעד הבלעדי לכל מוצר פגום המכוסה במסגרת האחריות מוגבל לתיקון או להחלפה של המוצר הפגום.

* החבות הכוללת של החברה ביחס לכל מוצר פגום לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר הפגום

* אחריות החברה לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה משימוש שגוי

* החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת.

* על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים,

   הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של החברה.

* לקבלת שירות למוצר יש ליצור קשר עם החברה במייל   r4risrael@gmail.com

אבטחת מידע ופרטיות

* חברת RIDERS FOR RIDERS LTD

   רשאית להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים, מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.

* החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון,

   לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.

* החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע”י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.

* כפתור “הרשם” יש משום הסכמה לחברת RIDERS FOR RIDERS LTD או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של החבר.

* בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק.

* באם יחפוץ הלקוח להסיר בכל עת את פרטיו האישיים מרשימת התפוצה של החברה יש ליצור קשר עם נציג החברה במייל r4risrael@gmail.com

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של RIDERS FOR RIDERS LTD

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.

דין וסמכות שיפוט

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד.

סמכות השיפוט הבלעדית נגד החברה תהא אך ורק בבית משפט השלום באר שבע הואיל והתקנון וכל הקשור באתר נמצא בשיפוטו של בית הדין הישראלי ומרכז פעילות החברה הוא באזור זה.